1-191010221J2I0.png

2011年山东聚源玄武岩项目                                              投资金额:10亿   


2012年新疆金矿                                                                投资金额:3亿


2014年内蒙煤矿货运及铁路物流项目                                投资金额:4亿

2014年黑龙江省双鸭山煤矿
                                              投资金额:3亿 


2015年西藏锑矿                                                                投资金额:10亿


2015年青海露天煤矿                                                         投资金额:90亿


2015年黑龙江伊春金林铅冶炼                                           投资金额:3亿

2016年内蒙古乌海通达煤矿
                                               投资金额:2亿


2016年安徽省凤阳县大庙石英矿业                                    投资金额:100亿


2016年济南木鱼石矿                                                         投资金额:2亿


2016年广西桂林水电站                                                      投资金额:1.2亿


2017年贵州省铜仁石英岩矿                                               投资金额:2亿